Giá tiêu hôm nay 18/6: Giao dịch ổn định

Giá tiêu hôm nay 18/6: Giao dịch ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/06/2022, 09:33

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đ/kg.