Ngân hàng Nhà nước bơm gần 5.000 tỉ đồng qua thị trường mở

Ngân hàng Nhà nước bơm gần 5.000 tỉ đồng qua thị trường mở

Tài chính - Ngân hàng 04/11/2022, 14:58

Ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm gần 5.000 tỉ đồng qua thị trường mở với kỳ hạn 14 ngày mà không hút về đồng nào.