Doanh nghiệp “ồ ạt” mua lại trái phiếu trước hạn, điều gì đang xảy ra?

Doanh nghiệp “ồ ạt” mua lại trái phiếu trước hạn, điều gì đang xảy ra?

Doanh nghiệp 28/10/2022, 08:44

Không loại trừ khả năng, sự gia dư nợ margin thời gian gần đây đến từ các hoạt động đi vay của lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn để bù đắp sự thiếu hụt...