Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12/11

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày 12/11

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/11/2022, 11:03

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện hỏa tốc số 1085/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng các Bộ Công thương, Tài chính, TT&TT, KH&ĐT, Công an...