DIC Corp chính thức thông tin việc bị thanh tra về cổ phần hóa

DIC Corp chính thức thông tin việc bị thanh tra về cổ phần hóa

Doanh nghiệp 02/03/2023, 07:55

Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) chính thức ký thông báo công bố...