UBCKNN phạt Tập đoàn Danh Khôi 335 triệu đồng và buộc thu hồi lại cổ phiếu

UBCKNN phạt Tập đoàn Danh Khôi 335 triệu đồng và buộc thu hồi lại cổ phiếu

Doanh nghiệp 18/10/2022, 20:38

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (Tập đoàn Danh Khôi) với tổng số tiền 335 triệu đồng và buộc thu hồi cổ phiếu đã phát hành.