TP.HCM đề xuất: Ngôi nhà thứ hai có thể chịu phí trước bạ tối đa lên tới 1 tỷ đồng

TP.HCM đề xuất: Ngôi nhà thứ hai có thể chịu phí trước bạ tối đa lên tới 1 tỷ đồng

Bất động sản 05/02/2023, 09:57

Thành phố cho rằng việc tăng mức thu liên quan đến nhà đất thứ hai trước mắt có thể điều chỉnh hành vi đầu cơ nhà đất trên địa bàn.