Topic : thuê mua NƠXH

Nguồn vốn cho vay mua nhà ở xã hội không thiếu

Nguồn vốn cho vay mua nhà ở xã hội không thiếu

Bất động sản 15/05/2023, 10:36

Mới đây, Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) cho biết đang thực hiện cho vay mua, thuê mua NƠXH theo Nghị định 100 và Nghị định 49...