VnFinance
Thứ sáu, 21/06/2024, 16:28 PM

Luật Nhà ở 2023: Sẵn sàng triển khai

Ngay sau khi Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực sớm thay vì ngày 01/01/2025, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện để thi hành luật.

Luật Nhà ở 2023: Sẵn sàng triển khai
Nhiều địa phương đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để thi hành luật.
 

Hòa Bình: Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và Luật các tổ chức tín dụng, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc ban hành Danh mục văn bản giao quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ năm. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện xây dựng 06 Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở. Gồm có: Quyết định ban hành quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại khoản 4, Điều 5 Luật Nhà ở năm 2023; Quyết định ban hành quy định đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 57 Luật Nhà ở năm 2023; Quyết định ban hành quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH, hoặc bố trí quỹ đất NƠXH đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó, hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng NƠXH đối với khu vực đô thị loại IV, loại V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại khoản 3, Điều 83 Luật Nhà ở năm 2023; Quyết định ban hành giá thuê NƠXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại khoản 3, khoản 5, Điều 87 và Điều 99 Luật Nhà ở năm 2023; Quyết định ban hành quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở quy định tại khoản 2, Điều 120 Luật Nhà ở năm 2023; Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quy định tại khoản 7, Điều 151 Luật Nhà ở năm 2023.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đang tích cực triển khai nghiên cứu Luật Nhà ở 2023 và dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở của Bộ Xây dựng làm cơ sở xác định phạm vi, mục tiêu, định hướng của Luật Nhà ở, dự thảo Nghị định của Chính phủ để xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đảm bảo tính thông suốt, thống nhất và khả thi trong triển khai thực hiện dự án tại địa phương.

Yên Bái: Luật có hiệu lực sẽ được áp dụng thực hiện ngay

Đại diện Sở Xây dựng Yên Bái cho biết: Luật Nhà ở 2023 được thông qua với nhiều quy định mới được tháo gỡ, đặc biệt là gỡ “nút thắt” cho người mua và các chủ đầu tư phát triển dự án NƠXH, do đó được kỳ vọng sẽ tạo sức hấp dẫn, thu hút thêm nhiều DN tham gia phát triển, tạo điều kiện cũng như tăng khả năng tiếp cận loại hình nhà ở này cho người thu nhập thấp mua nhà.

Sau khi Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu, UBND tỉnh Yên Bái đã có các Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh khẩn trương tham mưu xây dựng văn bản quy định chi tiết việc triển khai thực hiện các luật để HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành văn bản quy định chi tiết các luật theo thẩm quyền, đảm bảo khi Luật bắt đầu có hiệu lực được áp dụng thực hiện triển khai ngay.

UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo các Nghị định quy định chi tiết các nội dung của Luật Kinh doanh BĐS và Luật Nhà ở đảm bảo đúng nội dung, tiến độ yêu cầu.

Lào Cai: Ban hành văn bản pháp luật có hiệu lực cùng hiệu lực của Luật

Ông Nông Văn Quyền - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường BĐS - Sở Xây dựng Lào Cai cho biết: “Sở Xây dựng Lào Cai đã và đang rà soát các quy định của Luật để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật, đảm bảo thời gian ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cùng với thời gian có hiệu lực của Luật.

Để kịp thời cung cấp nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, mặt khác tạo điều kiện cho người mua, thuê mua NƠXH và các DN xây dựng NƠXH và có điều kiện được tiếp cận với các chương trình ưu đãi và một số chính sách mới theo Luật Nhà ở năm 2023, Sở Xây dựng Lào Cai đang triển khai một số nhiệm vụ như: Tiếp tục rà soát các vị trí đã, đang và dự kiến quy hoạch xây dựng NƠXH để điều chỉnh bổ sung (nếu có). Đồng thời rà soát kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm, hằng năm, các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân tại các khu, cụm công nghiệp theo các quy định mới của Luật Nhà ở năm 2023. Trên cơ sở số liệu rà soát, phân tích đánh giá làm cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở (nếu có); đồng thời đề xuất chủ trương các dự án NƠXH, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp (nếu có) để kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín, năng lực tham gia các dự án NƠXH và tỉnh Lào Cai sớm hoàn thành Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn NƠXH.

Bắc Ninh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến

Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết: Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng đang tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật mới đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các chương trình, kế hoạch và ban hành hướng dẫn theo phân công, phân cấp đến các cơ quan quản lý các cấp; Tiếp tục rà soát quy hoạch để cân đối, bố trí quỹ đất phát triển NƠXH theo quy định.

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản; kịp thời phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và quản lý dự án NƠXH, góp phần thúc đẩy phát triển NƠXH nói chung và NƠXH dành cho công nhân nói riêng. Từ đó đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu phát triển hơn 1 triệu căn NƠXH theo Đề án 338 của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Tin tưởng rằng với sự chủ động trong công tác chuẩn bị và những giải pháp mang tính cụ thể, đồng bộ, các địa phương trên cả nước sẽ chuẩn bị thật tốt những điều kiện cần thiết, từng bước đưa Luật Nhà ở 2023 vào thực thi một cách kịp thời, thống nhất và phù hợp với thực tiễn, phát huy được những điểm mới tích cực vào công tác phát triển nhà ở của địa phương.


Điểm danh loạt dự án bất động sản của Quốc Cường Gia Lai vướng tai tiếng
Điểm danh loạt dự án bất động sản của Quốc Cường Gia Lai vướng tai tiếng

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) của bà Nguyễn Thị Như Loan là doanh nghiệp nổi tiếng song cũng vướng nhiều tai tiếng khi thực hiện các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Hóa: Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị 2.890 tỷ đồng
Thanh Hóa: Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị 2.890 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 3007/QĐ-UBND, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 20/7: Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án cao ốc tại Giảng Võ
Điểm tin Xây dựng - bất động sản ngày 20/7: Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án cao ốc tại Giảng Võ

Hộ gia định có nhiều thế hệ bị thu hồi đất có thể được giao thêm đất từ 1/8;Khu đô thị Thanh Hà A, B và khu đô thị Mỹ Hưng tiếp tục được xây...

Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tối đa 1 tỷ đồng
Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tối đa 1 tỷ đồng

Đó là thông tin được Bộ Xây dựng đề cập tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (Dự thảo). Quy định này nhằm khắc phục...

Hà Nội: Đồng ý chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng
Hà Nội: Đồng ý chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng

UBND Thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị (KĐT)...

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị phạt chủ đầu tư dự án Aurora và Dream Home Riverside vì chậm giao nhà
Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị phạt chủ đầu tư dự án Aurora và Dream Home Riverside vì chậm giao nhà

Mới đây, UBND quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) có văn bản gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phản ánh của người dân về chủ đầu tư...

Chủ tịch Lưu Hải Ca thoái vốn toàn bộ khỏi Năm Bảy Bảy
Chủ tịch Lưu Hải Ca thoái vốn toàn bộ khỏi Năm Bảy Bảy

Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ 64.000 cổ phiếu, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Những quy định mới về bồi thường đất phi nông nghiệp
Những quy định mới về bồi thường đất phi nông nghiệp

Quy định bồi thường về đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi thu hồi đất sẽ áp dụng theo Nghị định 88/2024/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành.

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 19/7: Đề xuất phạt 160 triệu đồng nếu kinh doanh bất động sản...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 19/7: Đề xuất phạt 160 triệu đồng nếu kinh doanh bất động sản...

Nguồn cung căn hộ chung cư tại Thanh Hóa khan hiếm; Hơn 300 dự án chậm tiến độ tại Hà Tĩnh đang bị kiểm tra và xử lý;...

Ba Luật mới sẽ tạo hành lang pháp lý mới, gỡ “nút thắt” cho thị trường bất động sản
Ba Luật mới sẽ tạo hành lang pháp lý mới, gỡ “nút thắt” cho thị trường bất động sản

Thời gian tới, khi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024...

Hưng Yên: Tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị rộng gần 63ha
Hưng Yên: Tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị rộng gần 63ha

UBND tỉnh Hưng Yên đang tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Sen Hồ ở thị xã Mỹ Hào có diện tích sử dụng đất 62,6ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.656 tỷ...

9 khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tập trung ở Hà Nội
9 khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tập trung ở Hà Nội

Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét 9 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tập trung với quy mô hơn 600ha tại các quận, huyện.

TP. HCM đề xuất thu hồi đất 13 dự án
TP. HCM đề xuất thu hồi đất 13 dự án

Theo đó, có 13 dự án tại TP HCM cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích đất thu hồi là 3,14 ha.

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 18/7: Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 18/7: Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh;Cập nhật mới nhất về giá đền bù đất dự án vành đai 2 đoạn qua TP Thủ Đức;...

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực
Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận nguồn cung mới chất lượng cao ở ngoài trung tâm TP HCM, thúc đẩy sự phát triển cân bằng và bền vững của thị trường.

Hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024
Hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARs IRE, thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 vẫn đang bám sát tiến trình phục hồi với một số “hiện tượng”...

Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm
Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng tăng thời hạn cho vay, hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội sau khi Vingroup và Techcombank đề xuất gói tín dụng ưu đãi mới cho nhà ở xã hội với lãi vay 4,8% năm, thời hạn vay 30 năm.

Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có cần thành lập doanh nghiệp?
Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có cần thành lập doanh nghiệp?

Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 (có hiệu lực từ tháng 8/2024) quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản.

Thu hồi đất công tại TP HCM chỉ đạt hơn 25% chỉ tiêu
Thu hồi đất công tại TP HCM chỉ đạt hơn 25% chỉ tiêu

TP HCM có 12.901 địa chỉ nhà, đất công thuộc diện thu hồi theo phê duyệt, nhưng đến hiện tại, TP HCM chỉ mới thu hồi được 337 địa chỉ, đạt hơn 25% chỉ tiêu đề ra.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance