HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác từ đất ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong trường hợp giao đất

HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác từ đất ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong trường hợp giao đất

Bất động sản 12/06/2024, 08:31

Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị bổ sung khoản 9a (mới) ...

Điều kiện thuê nhà ở xã hội của sinh viên theo Luật Nhà ở 2023

Điều kiện thuê nhà ở xã hội của sinh viên theo Luật Nhà ở 2023

Bất động sản 03/06/2024, 10:30

Ngày 1/1/2025, Luật Nhà ở 2023 được áp dụng vào cuộc sống và bổ sung thêm đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng chính sách về nhà ở xã hội...

Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023

Giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023

Bất động sản 02/06/2024, 17:31

Từ ngày 1/1/2025, Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực sẽ quy định chi tiết về giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội đối với từng trường hợp.

Luật Nhà ở 2023 có nhiều quy định hỗ trợ người nghèo mua nhà ở xã hội

Luật Nhà ở 2023 có nhiều quy định hỗ trợ người nghèo mua nhà ở xã hội

Bất động sản 30/05/2024, 15:39

Luật nhà ở số 27/2023/QH15 (Luật Nhà ở 2023) có nhiều quy định, chính sách mang tính toàn quốc, hỗ trợ cho người nghèo mua được nhà ở xã hội.

Áp dụng Luật sớm 6 tháng để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định

Áp dụng Luật sớm 6 tháng để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định

Bất động sản 15/05/2024, 15:53

Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), nếu được Quốc hội thông qua đề nghị áp dụng sớm 06 tháng kể từ ngày 01/07/2024...

Cơ chế ưu đãi để xây dựng lại nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023

Cơ chế ưu đãi để xây dựng lại nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023

Bất động sản 12/05/2024, 11:07

Cơ chế ưu đãi để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được quy định chi tiết tại điều 63 Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực...

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023

Bất động sản 11/05/2024, 10:31

Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo Luật Nhà ở 2023 là bao lâu? Nhà chung cư hết thời hạn sử dụng thì có bắt buộc phải phá dỡ không?...

Nghiên cứu, bổ sung quy định về bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Nghiên cứu, bổ sung quy định về bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản 10/05/2024, 10:26

Điều 83 Luật Nhà ở 2023 quy định, UBND cấp tỉnh phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở...

Chính phủ đề xuất Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7

Chính phủ đề xuất Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1/7

Bất động sản 03/05/2024, 07:28

Chiều 2/5, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023...

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bất động sản 28/04/2024, 10:45

Điều 17 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định về tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở...

Nhiều ý kiến hay được Bộ Xây dựng ghi nhận, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Nhiều ý kiến hay được Bộ Xây dựng ghi nhận, hoàn thiện dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Bất động sản 24/03/2024, 09:57

Mới đây, tại Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý các nghị định, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản”...

Đề xuất quy định điều kiện được sở hữu nhà

Đề xuất quy định điều kiện được sở hữu nhà

Bất động sản 27/02/2024, 11:30

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Luật Nhà ở 2023: Tháo gỡ vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

Luật Nhà ở 2023: Tháo gỡ vướng mắc phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản 12/02/2024, 08:45

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (NƠCN) là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội...

Thị trường bất động sản còn nhiều thách thức cần giải quyết trước khi phục hồi rõ rệt

Thị trường bất động sản còn nhiều thách thức cần giải quyết trước khi phục hồi rõ rệt

Bất động sản 11/01/2024, 19:30

Đây là nhận định được các chuyên gia Savills đưa ra khi đánh giá tổng quan về thị trường bất động sản với tiêu đề...