Nhận được tiền chuyển nhầm rồi rút ra sử dụng sẽ bị xử lý ra sao?

Nhận được tiền chuyển nhầm rồi rút ra sử dụng sẽ bị xử lý ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 21/01/2023, 08:25

Bộ Công an vừa trả lời công dân về trường hợp một người nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình và rút ra sử dụng số tiền đó.