Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc đất

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc đất

Bất động sản 17/03/2023, 07:49

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu kỹ các thông tin về thửa đất, tính pháp lý của thửa đất...