RBI: Tiền điện tử tư nhân có thể gây khủng hoảng tài chính

RBI: Tiền điện tử tư nhân có thể gây khủng hoảng tài chính

Tài chính - Ngân hàng 23/12/2022, 10:15

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cảnh báo tiền kỹ thuật số có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.