Big4 ngân hàng sở hữu hơn 190.000 tỷ đồng tiền gửi của Kho bạc nhà nước

Big4 ngân hàng sở hữu hơn 190.000 tỷ đồng tiền gửi của Kho bạc nhà nước

Tài chính - Ngân hàng 22/08/2022, 19:45

Tính đến cuối quý 2/2022, tiền gửi của Kho bạc nhà nước (KBNN) tại nhóm Big4 ngân hàng hơn 190.000 tỷ đồng, tăng hơn 138.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm...