Loạt nhà băng rút mạnh tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

Loạt nhà băng rút mạnh tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

Tài chính - Ngân hàng 24/11/2022, 07:03

9 tháng đầu năm, loạt ngân hàng gồm cả nhóm ngân hàng lớn và nhỏ, như: MB, Vietcombank, ABBank, VIB,... đều tăng cường rút tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức...