Topic : Tiến Hào

Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Bất động sản 25/04/2024, 11:20

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.