Sẽ có sự thay đổi về room tín dụng trong thời gian tới?

Sẽ có sự thay đổi về room tín dụng trong thời gian tới?

Tài chính - Ngân hàng 16/11/2022, 20:34

Dư địa tín dụng không còn nhiều đang gây áp lực lên khả năng tăng trưởng của nền kinh tế trong những tháng cuối năm.