Xem xét giải pháp miễn giảm các loại thuế phí liên quan đến đất

Xem xét giải pháp miễn giảm các loại thuế phí liên quan đến đất

Bất động sản 10/04/2023, 06:35

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các giải pháp về miễn, giảm, giãn,...