Chi tiêu của những người giàu nhất Việt Nam giảm mạnh

Chi tiêu của những người giàu nhất Việt Nam giảm mạnh

Câu chuyện doanh nhân 08/05/2023, 10:40

Nhóm giàu nhất và nghèo nhất năm 2022 có phần được cải thiện so với năm 2020 (chênh lệch năm 2020 là 5,7 lần) trong đó chủ yếu...