Tin doanh nghiệp nổi bật (ngày 20/10): VIX bổ nhiệm nhân sự cấp cao, VEAM sắp chi gần 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

Tin doanh nghiệp nổi bật (ngày 20/10): VIX bổ nhiệm nhân sự cấp cao, VEAM sắp chi gần 6.000 tỷ đồng trả cổ tức

Doanh nghiệp 20/10/2022, 08:35

Tin doanh nghiệp nổi bật trên sàn (ngày 20/10): VIX bổ nhiệm nhân sự cấp cao; FPT lãi sau thuế 4.900 tỷ đồng; VEAM sắp chi gần 6.000 tỷ đồng trả cổ tức...