Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: 8 dự án đã được giải ngân vốn ưu đãi

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: 8 dự án đã được giải ngân vốn ưu đãi

Tài chính - Ngân hàng 03/05/2024, 15:24

Trong quý I/2024, theo báo cáo của 42/63 địa phương, trên địa bàn cả nước có 13 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 16.008 căn...

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng: Sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai hàng tháng

Gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng: Sẽ báo cáo Thủ tướng kết quả triển khai hàng tháng

Tài chính - Ngân hàng 13/09/2023, 13:27

Bắt đầu từ tháng 9 này, UBND các địa phương sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng.