Tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt gần 290.000 tỷ đồng

Tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt gần 290.000 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 22/09/2022, 15:43

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 289.585 tỷ đồng, tăng 33.181 tỷ đồng (+13,0%) so với năm 2021.