Tin ngân hàng ngày 22/8: 10 doanh nghiệp lĩnh vực du lịch được vay ưu đãi gần 635 tỷ đồng

Tin ngân hàng ngày 22/8: 10 doanh nghiệp lĩnh vực du lịch được vay ưu đãi gần 635 tỷ đồng

Tài chính - Ngân hàng 22/08/2022, 11:49

Cần giảm số lượng máy rút tiền ATM; Các nhà băng nhận chuyển giao ngân hàng "0 đồng", hỗ trợ lãi suất sẽ được nới room cao; BIC chi trả gần 1 tỷ đồng...