Topic : tin giả

Lo ngại tin giả, Trung Quốc chặn mọi đường xâm nhập của ChatGPT

Lo ngại tin giả, Trung Quốc chặn mọi đường xâm nhập của ChatGPT

Xe và Công nghệ 02/03/2023, 07:52

Cơ quan quản lý Trung Quốc vừa đưa ra quy định mới nghiêm cấm các công ty công nghệ trong nước sử dụng ChatGPT của OpenAI...