Topic : Tổ Chức

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Bất động sản 28/04/2024, 10:45

Điều 17 Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025) quy định về tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở và hình thức được sở hữu nhà ở...

Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức Lion Group

Công an Đà Nẵng cảnh báo về tổ chức Lion Group

Tin nóng 02/02/2021, 19:47

Sàn Fx trading markets - tổ chức tài chính Lion Group hoạt động giống hình thức đa cấp nhưng chưa được cấp phép, đang hoạt động bất hợp pháp.