Bài 1: Điểm danh những khu “đất vàng' ở Hà Nội nhưng thất thu

Bài 1: Điểm danh những khu “đất vàng" ở Hà Nội nhưng thất thu

Doanh nghiệp 25/04/2024, 07:44

Câu chuyện lãng phí đất công không chỉ xảy ra ở các thành phố lớn mà còn diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Tình trạng này đã gây thất thoát,...