FLC và FLCHomes đã mua lại toà Bamboo Airways và dự kiến bán cho một bên khác với giá 2.000 tỷ đồng

FLC và FLCHomes đã mua lại toà Bamboo Airways và dự kiến bán cho một bên khác với giá 2.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 24/10/2022, 12:24

Cuối tháng 6 năm nay, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã ban hành nghị quyết thông qua việc FLC cùng với FLCHomes mua lại Toà nhà 265 Cầu Giấy từ OCB.