Biên bản cuộc họp cuối tháng 1 được công bố: Fed 'dập tắt' kỳ vọng về việc giảm tốc độ tăng lãi suất...

Biên bản cuộc họp cuối tháng 1 được công bố: Fed 'dập tắt' kỳ vọng về việc giảm tốc độ tăng lãi suất...

Tài chính - Ngân hàng 23/02/2023, 07:51

Các thành viên của FOMC tin rằng việc tăng lãi suất “đang thực hiện” là điều cần thiết.