ĐHĐCĐ Vilico 2022: Các dự án lớn đang thực hiện cùng Vinamilk là tâm điểm

ĐHĐCĐ Vilico 2022: Các dự án lớn đang thực hiện cùng Vinamilk là tâm điểm

Doanh nghiệp 08/06/2022, 10:15

Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã: VLC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 vào ngày 8/6/2022 tại TP HCM theo hình thức trực tuyến....