Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm về cổ phần hóa tại VIVASO

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an điều tra vi phạm về cổ phần hóa tại VIVASO

Doanh nghiệp 05/03/2023, 10:11

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy. Trong đó, hồ sơ hai vụ việc nội dung cổ phần hóa, thoái vốn sai mất vốn nhà nước được chuyển sang Bộ Công an để xác minh.