Dứt khỏi 'con đẻ' Thaiholdings, Bầu Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

Dứt khỏi "con đẻ" Thaiholdings, Bầu Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

Câu chuyện doanh nhân 17/12/2022, 07:38

Trước khi Bầu Thụy trở thành Chủ tịch LienVietPostbank, Thaiholdings từng vay hàng trăm tỷ đồng và cầm cố tài sản khá nổi tiếng tại nhà băng này.