Topic : Top One

UBCKNN phạt Top One 115 triệu đồng do không công bố thông tin

UBCKNN phạt Top One 115 triệu đồng do không công bố thông tin

Chứng khoán 23/06/2022, 06:32

Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 170/QĐ-XPVPHC về việc vi phạm chính đối với CTCP Phân phối Top One (Top One) mức phạt 115 triệu đồng