Chính phủ trả hơn 327.000 tỷ nợ công năm 2023

Chính phủ trả hơn 327.000 tỷ nợ công năm 2023

Tin nóng 29/04/2023, 22:44

Theo kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023, Chính phủ sẽ vay tối đa 644.409 tỷ đồng; Trả nợ khoảng 327.287 tỷ đồng…