Trải nghiệm công nghệ trên ô tô: Thương hiệu Hàn đứng đầu, Nhật đội sổ

Trải nghiệm công nghệ trên ô tô: Thương hiệu Hàn đứng đầu, Nhật đội sổ

Xe và Công nghệ 30/08/2022, 14:32

Tổ chức J.D. Power vừa công bố Nghiên cứu Chỉ số Trải nghiệm Ô tô (TXI) cho năm 2022, cho thấy sự hài lòng của các khách hàng đối với các công nghệ...