9.600 tỉ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong tháng 5

9.600 tỉ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong tháng 5

Bất động sản 12/05/2023, 07:51

Tính đến ngày công bố thông tin 5/5, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 5/2023 là hơn 21.400 tỉ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản...