Topic : trái phiếu F

Vừa mới phát hành trái phiếu, chuỗi cầm đồ F88 đã nhanh chóng mua lại trước hạn

Vừa mới phát hành trái phiếu, chuỗi cầm đồ F88 đã nhanh chóng mua lại trước hạn

Tài chính - Ngân hàng 30/12/2022, 10:02

Tính từ cuối tháng 10/2022 đến nay, chuỗi cầm đồ F88 đã chi ra gần 200 tỷ đồng để mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 1,2,6/2022.