Cuối năm 2022, lãi suất trái phiếu hiện đang ra sao?

Cuối năm 2022, lãi suất trái phiếu hiện đang ra sao?

Tài chính - Ngân hàng 28/12/2022, 00:12

Tính đến thời điểm hiện nay, lãi suất huy động tại các ngân hàng cao nhất lên đến 9,5%/năm. Vậy mức lãi suất trái phiếu phát hành ra công chúng của các nhà băng...