Triển vọng đầu tư toàn cầu năm 2023: Đi tìm những điều may mắn

Triển vọng đầu tư toàn cầu năm 2023: Đi tìm những điều may mắn

Tin nóng 28/12/2022, 08:25

Khi năm mới đến gần, niềm vui kinh tế khan hiếm trên mặt đất trong bối cảnh triển vọng kinh tế đen tối được đánh dấu bởi suy thoái và lạm phát dai dẳng.