Topic : tự doanh CTCK

Ngược chiều khối ngoại, tự doanh CTCK bán ròng gần 150 tỷ đồng phiên 6/2

Ngược chiều khối ngoại, tự doanh CTCK bán ròng gần 150 tỷ đồng phiên 6/2

Chứng khoán 06/02/2023, 17:29

Nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại mã FPT với giá trị gần 21 tỷ đồng, toàn bộ trên kênh khớp lệnh.