Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/4: Đồng USD đứng ở mốc 106

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/4: Đồng USD đứng ở mốc 106

Tài chính - Ngân hàng 14/04/2024, 09:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 1,64%, đạt mức 106,01.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/4: Đồng USD 'giằng co' quanh mốc 105

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 12/4: Đồng USD "giằng co" quanh mốc 105

Tài chính - Ngân hàng 12/04/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/4: Đồng USD tăng mạnh, vượt mốc 105

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/4: Đồng USD tăng mạnh, vượt mốc 105

Tài chính - Ngân hàng 11/04/2024, 09:43

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/4: Đồng USD đi ngang trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/4: Đồng USD đi ngang trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 10/04/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/4: Đồng USD trượt dốc trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/4: Đồng USD trượt dốc trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 09/04/2024, 09:35

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/4: Đồng USD duy trì trên mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/4: Đồng USD duy trì trên mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 08/04/2024, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,29.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/4: Đồng USD xác lập đà giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/4: Đồng USD xác lập đà giảm

Tài chính - Ngân hàng 07/04/2024, 10:20

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,25%, xuống mức 104,29.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/4: Đồng USD hồi phục nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/4: Đồng USD hồi phục nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 06/04/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/4: Đồng USD tiếp tục sụt giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/4: Đồng USD tiếp tục sụt giảm

Tài chính - Ngân hàng 05/04/2024, 10:02

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/4: Đồng USD sụt giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/4: Đồng USD sụt giảm

Tài chính - Ngân hàng 04/04/2024, 09:38

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,59%, xuống mốc 104,23.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/4: Đồng USD giảm nhẹ sau thông tin việc làm tại Mỹ tích cực

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 3/4: Đồng USD giảm nhẹ sau thông tin việc làm tại Mỹ tích cực

Tài chính - Ngân hàng 03/04/2024, 09:47

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/4: Đồng USD bật tăng sát mốc 105

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 2/4: Đồng USD bật tăng sát mốc 105

Tài chính - Ngân hàng 02/04/2024, 09:54

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/3: Đồng USD chốt tuần trụ vững trên mức 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/3: Đồng USD chốt tuần trụ vững trên mức 104

Tài chính - Ngân hàng 31/03/2024, 09:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,05%, đạt mức 104,49.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/3: Đồng USD giảm nhẹ sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/3: Đồng USD giảm nhẹ sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố

Tài chính - Ngân hàng 30/03/2024, 10:05

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/3: Đồng USD giữ đà tăng

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/3: Đồng USD giữ đà tăng

Tài chính - Ngân hàng 29/03/2024, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/3: Đồng USD nhích nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 28/03/2024, 09:48

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,08%...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/3: Đồng USD hồi phục nhẹ trong khi chờ đợi chính sách tiền tệ mới từ Fed

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/3: Đồng USD hồi phục nhẹ trong khi chờ đợi chính sách tiền tệ mới từ Fed

Tài chính - Ngân hàng 27/03/2024, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/3: Đồng USD đảo chiều giảm nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/3: Đồng USD đảo chiều giảm nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 26/03/2024, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/3: Đồng USD triển vọng khả quan trong ngắn hạn

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/3: Đồng USD triển vọng khả quan trong ngắn hạn

Tài chính - Ngân hàng 25/03/2024, 09:58

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 104,43.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/3: Đồng USD trụ vững mốc trên 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/3: Đồng USD trụ vững mốc trên 104

Tài chính - Ngân hàng 23/03/2024, 09:20

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...