Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/2: Đồng USD ổn định

Tài chính - Ngân hàng 28/02/2024, 09:42

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/2: Đồng USD giảm

Tài chính - Ngân hàng 27/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/2: Đồng USD đứng ở mốc 103

Tài chính - Ngân hàng 26/02/2024, 09:40

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,96.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/2: Đồng USD điều chỉnh giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/2: Đồng USD điều chỉnh giảm

Tài chính - Ngân hàng 25/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,32%, xuống mức 103,96.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/2: Đồng USD tăng không đáng kể

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/2: Đồng USD tăng không đáng kể

Tài chính - Ngân hàng 24/02/2024, 10:15

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/2: Đồng USD tiếp tục trượt dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/2: Đồng USD tiếp tục trượt dốc

Tài chính - Ngân hàng 23/02/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/2: Đồng USD rớt mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 22/02/2024, 09:42

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/2: Đồng USD sụt giảm sau khi Trung Quốc cắt giảm lãi suất

Tài chính - Ngân hàng 21/02/2024, 10:09

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/2: Đồng USD gần như không đổi

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/2: Đồng USD gần như không đổi

Tài chính - Ngân hàng 20/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,02%,...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/2: Đồng USD liên tục điều chỉnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/2: Đồng USD liên tục điều chỉnh

Tài chính - Ngân hàng 18/02/2024, 09:55

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,16%, đạt mức 104,28.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/2: Đồng USD đi ngang sau thông tin về nền kinh tế Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/2: Đồng USD đi ngang sau thông tin về nền kinh tế Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 17/02/2024, 09:50

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/2: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/2: Đồng USD trong nước và thế giới trái chiều

Tài chính - Ngân hàng 16/02/2024, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/2: Đồng USD thế giới quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 15/2: Đồng USD thế giới quay đầu giảm

Tài chính - Ngân hàng 15/02/2024, 10:30

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/2: Đồng USD thế giới nhích nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/2: Đồng USD thế giới nhích nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 13/02/2024, 10:20

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/2: Đồng USD giảm nhẹ trong tuần qua

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 11/2: Đồng USD giảm nhẹ trong tuần qua

Tài chính - Ngân hàng 11/02/2024, 10:20

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,15%, đạt mức 104,08.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/2: Đồng USD loanh quanh mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 10/2: Đồng USD loanh quanh mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 10/02/2024, 11:14

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/2: Đồng USD trượt dốc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/2: Đồng USD trượt dốc

Tài chính - Ngân hàng 08/02/2024, 08:49

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/2: Đồng USD tiếp đà tăng, vượt mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 6/2: Đồng USD tiếp đà tăng, vượt mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 06/02/2024, 10:10

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF)...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/2: Đồng USD tăng trong ngắn hạn

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/2: Đồng USD tăng trong ngắn hạn

Tài chính - Ngân hàng 05/02/2024, 09:58

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,96.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/2: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/2: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tài chính - Ngân hàng 04/02/2024, 10:00

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,51%, đạt mức 103,96.