Chi phí hoạt động tại loạt ngân hàng tiếp tục tăng

Chi phí hoạt động tại loạt ngân hàng tiếp tục tăng

Tài chính - Ngân hàng 25/11/2022, 06:46

Chi phí hoạt động của các nhà băng tiếp tục tăng trong 9 tháng đầu năm 2022 chủ yếu đến từ chi phí cho nhân viên như TPBank, ACB, Ngân hàng Bản Việt,...