Thận trọng với ứng dụng đầu tư Finhay, Passion Invest... được người nổi tiếng quảng cáo

Thận trọng với ứng dụng đầu tư Finhay, Passion Invest... được người nổi tiếng quảng cáo

Tin nóng 14/11/2022, 07:16

Finhay, Passion Invest... là các ứng dụng đầu tư được nhiều người nổi tiếng quảng cáo. Tuy nhiên Ủy ban Chứng khoán nhà nước lại khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng vì có thể gặp rủi ro.