Công nhân quên nỗi lo chi tiêu Tết, phấn khởi lên kế hoạch năm mới

Công nhân quên nỗi lo chi tiêu Tết, phấn khởi lên kế hoạch năm mới

Tài chính - Ngân hàng 10/01/2023, 10:55

Thời hạn trả góp đến 24 tháng, giải ngân nhanh, khoản vay 10.000 tỷ đồng của HD SAISON với lãi suất chỉ bằng một nửa so với thị trường đã giải tỏa áp lực..,