Vận tải biển tiếp tục khởi sắc

Vận tải biển tiếp tục khởi sắc

Doanh nghiệp 14/03/2023, 17:25

Tiếp đà phục hồi trong năm 2022, hai tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách bằng đường biển tiếp tục khởi sắc với khối lượng vận chuyển đạt 3,7 triệu lượt hành khách,...