Đầu tư công là động lực tăng trưởng nền kinh tế

Đầu tư công là động lực tăng trưởng nền kinh tế

Bất động sản 16/05/2023, 06:45

Kết luận Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính...