Thêm 2 dự án “khủng” đầu tư vào Bắc Giang

Thêm 2 dự án “khủng” đầu tư vào Bắc Giang

Bất động sản 05/05/2023, 16:16

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án với tổng số vốn đăng ký 132 triệu USD.