Topic : vay F

Rủi ro pháp lý  khi F88 cho vay cầm đồ với mức lãi hơn 56%/năm?

Rủi ro pháp lý khi F88 cho vay cầm đồ với mức lãi hơn 56%/năm?

Doanh nghiệp 01/02/2023, 08:14

F88 là chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Việt Nam xét về mạng lưới cửa hàng và quy mô dư nợ cho vay. Tuy nhiên...