Topic : VCD Riverbank

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 16/12: Savico thay đổi 4 thành viên trong HĐQT

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 16/12: Savico thay đổi 4 thành viên trong HĐQT

Doanh nghiệp 16/12/2022, 20:45

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 16/12: Savico thay đổi 4 thành viên trong HĐQT; Sau khi bị giải chấp 5 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Hồ Nam mua vào 5 triệu cp BCG