Ứng xử với tài sản bảo đảm là cổ phiếu ra sao?

Ứng xử với tài sản bảo đảm là cổ phiếu ra sao?

Doanh nghiệp 01/03/2023, 12:11

Trong bối cảnh hiện nay, khi hàng loạt doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ, không ít nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu có tài sản bảo đảm là cổ phiếu loay hoay...