Hà Nội yêu cầu thanh tra các trường hợp vi phạm quy hoạch

Hà Nội yêu cầu thanh tra các trường hợp vi phạm quy hoạch

Bất động sản 13/07/2022, 10:07

UBND Thành phố (TP) Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch...